zrównoważony rozwój

Wprowadzenie Krótkie wprowadzenie do tematyki biogazu i jego roli w energetyce. Biogaz jest obecnie jednym z najważniejszych surowców w sektorze energetycznym, ze względu na swoje liczne zalety i różnorodne zastosowania. Jego wykorzystanie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, a także redukcji emisji gazów cieplarnianych. Definicja biogazu i omówienie procesu jego powstawania. […]