Elektroenergetyka

Dziedziną energetyki szeroko rozumianej jest elektroenergetyka. Bazuje ona między innymi na dziedzinie elektrotechniki, z którą ma wiele wspólnego. Opiera się z jednej strony na produkowaniu przemysłu, a z drugiej jest równoznaczna z rozdziałem powstałej energii elektrycznej. Na czym opiera się owa sfera naukowa w praktyce?
Zadania i funkcje
Elektroenergetyka jest to taka dyscyplina wiedzy, która polega na dostarczaniu bez jakichkolwiek, nawet najdrobniejszych zastojów i przerw energii elektrycznej. Jest to umożliwienie dopływu niezawodnego, niczym nieskrępowanego, intensywnego na tyle, żeby możliwe okazało się zapewnienie maksymalnych usług dostosowanych odpowiednio do zapotrzebowania konsumentów oczekujących jak najwyższej jakości.
Wiele zagadnień w jednej dziedzinie
Omawiana dyscyplina wiedzy jaką stanowi elektroenergetyka jest taką sferą, która łączy w sobie umiejętnie kilka kwestii. Po pierwsze jest to produkowanie energii elektrycznej, w tym mowa tu o generatorach elektrycznych, elektrowniach, źródłach prądu konwencjonalnych, jak także i źródłach niekonwencjonalnych. W tym przypadku drugim wykorzystywane są natomiast odnawialne źródła energii. Dodatkowo w skład rozlegle dziś rozumianej elektroenergetyki wchodzi technika wysokich napięć i linie napowietrzne oraz kablowe. Są tam także stacje elektroenergetyczne i transformatorowe bądź transformatorowo-rozdzielcze, aparaty elektryczne, instalacje itd. Dochodzi także do ujęcia w dziedzinie elektroenergetyki między innymi przesyłu danych z wykorzystaniem w tych celach linii elektroenergetycznych, jak także mowa tu sieciach inteligentnych, a ściślej rzecz biorąc sieciach elektroenergetycznych i zabezpieczeniach przeciwzakłóceniowych to jest technologii odgromowej, przepięciowej itd.