Bezpieczeństwo energetyczne

Jako bezpieczeństwo energetyczne rozumie się sytuację, zjawisko gospodarcze, które pozwala na sprostanie wszelkim wymogom konsumentów potrzebujących w mniejszym lub większym stopniu energii oraz paliwa. Dodatkowo jednak, owe zapotrzebowania są spełniane z uwzględnieniem technicznych kwestii, ekonomicznych aspektów, a także zważając na sferę szeroko rozumianej ekologii i ochrony otaczającego nas środowiska.
Co źródłem?
Możliwy okazuje się wyżej wymieniony stan zwany bezpieczeństwem energetycznym dzięki dywersyfikacji dostaw paliw importowanych. Na tej podstawie dochodzi bowiem do znaczącego powiększenia wykorzystania energii pozyskiwanej z innowacyjnych źródeł odnawialnych. Ponadto korzysta się także z narodowych złóż, jakimi są przykładowo gaz ziemny, ale też ropa naftowa, węgiel itd. W konsekwencji tego cały dział energetyki może się rozwijać. Nie ma zastoju w systemie energetycznym, a zatem nie dochodzi do przypadku przerywania dostaw z określonego źródła. Bezpieczeństwo energetyczne da się zwiększyć także dzięki temu, że pojawia się zjawisko rozproszenia źródeł energii.
Koncepcja Polityki Energetycznej Polski
Z projektu Polityka Energetyczna Polski szacowane jest zwiększenie dwukrotnie stopnia zużycia energii elektrycznej w naszym kraju do roku 2030. Ma to nastąpić z kolei poprzez bazowanie na zastosowaniu czterech grup energetycznych, dominujących w udziale Skarbu Państwa. To pozwala na wysunięcie na czoło zwłaszcza węgla kamiennego, jakiego udział w wytwórstwie elektryczności ma być zmniejszony o jakieś czterdzieści procent, ale wciąż będzie to najważniejszy surowiec. Odnawialna energia zaś prawdopodobnie zwiększy swój udział w porównaniu ze stanem aktualnym do piętnastu procent.