Na czym polega ubóstwo energetyczne?

Fuel poverty to w tłumaczeniu na język polski ubóstwo energetyczne, które opiera się na względnym ubóstwie dostrzegalnym w dziedzinie funkcjonowania standardowych gospodarstw użytku domowego, w jakich nie ma na tyle wysokiego poziomu bytowania, żeby móc sobie pozwolić na opłacenie dostaw energii elektrycznej oraz korzystanie regularnie z usług energetycznych. To domy pozbawione najprościej mówiąc oświetlenia, możliwości gotowania wiadomości Trójmiasto na kuchence, ogrzewania, chłodzenia. Wiele z takich przykładów zjawisk ubóstwa dotyczy naszego kraju, ale nie tylko.
W Anglii określone zasady
Wedle prawa obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii, do ubóstwa energetycznego dochodzi w sytuacji, gdy danej społeczności nie stać na zapłacenie kosztów ogrzewania. Generalnie o charakteryzowanym zjawisku mówi się już w kontekście mieszkańców przeznaczających ponad dziesięć procent pozyskiwanych dochodów ogólnych na wszelkie źródła paliwowe niezbędne do ocieplania budynku mieszkalnego. Ustalono odgórnie, że właściwy w całym kraju poziom cieplny to dwadzieścia jeden stopni, jeżeli mowa o salon i pokoje użytkowe, z kolei w pozostałych pomieszczeniach jest to osiemnaście stopni Celsjusza.
Co je wywołuje?
Zjawisko zwane ubóstwem energetycznym bazuje przede wszystkim na trzech głównych czynnikach, jakie ją z reguły wywołują i są uznawane za kluczowe jej wyznaczniki. Mowa tu przede wszystkim o zbyt wysokich, niemożliwych do uregulowania przez mieszkańca – lokatora, kosztach energii. Po drugie warto także wspomnieć o zaniedbanych, w złych kondycjach i starych datą obiektach mieszkalnych, gdzie występuje bardzo niska efektywność energetyczna. Ponadto jako trzeci czynnik podaje się za mały dochód.